MLNL测评|优惠码|香港KVM VPS|国际网络

cera cera

#香港VPS#,性价比一般 国内一般 国际线路大

KVM-512M (No China Bandwidth)
512MB RAM
20GB SSD
1TB Bandwidth @ 1Gbps
1 IPv4
/64 IPv6
Location: Hong Kong
Promo code: LETBF-MLNL
$4/m or $40/yr
https://www.millenial.host/portal/cart.php?a=add&pid=25

KVM-1G (No China Bandwidth)
1GB RAM
40GB SSD
2TB Bandwidth @ 1Gbps
1 IPv4
/64 IPv6
Location: Hong Kong
Promo code: LETBF-MLNL
$6/m or $60/yr
https://www.millenial.host/portal/cart.php?a=add&pid=26

KVM-2G (No China Bandwidth)
2GB RAM
80GB SSD
3TB Bandwidth @ 1Gbps
1 IPv4
/64 IPv6
Location: Hong Kong
Promo code: LETBF-MLNL
$10/m or $100/yr
https://www.millenial.host/portal/cart.php?a=add&pid=27

速度测试 http://hk.lg.mlnl.host/500MB.test

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐

微信扫一扫,分享到朋友圈

MLNL测评|优惠码|香港KVM VPS|国际网络